Diablo 2



Amazon

Den här kraftfulla kvinnliga krigaren kommer från de nomadiska stammar som finns på slätterna omkring havet i söder. Deras vandringar gör att de ofta hamnar i konflikt med andra människor så Amazonerna har lärt sig att försvara det som tillhör dem. Deras livsstil har gjort Amazonerna mycket oberoende av sig och de kan också överleva väder och andra faror i vildmarken som många andra inte skulle klara av. Amazonens skicklighet med pil och båge är nästan lika stor som tjuvarnas, men de har också lärt sig att strida med spjut och andra kastvapen precis lika bra som i närstrid. De brukar vara eftertraktade legoknektar, och som sådana är de lojala mot arbetsgivarna så länge som de själva är nöjda.

Amazonen startar med Javelins (lätta kastspjut) och en sköld. Kastspjut kan som det hörs, kastas men även stötas. 

Startattributerna är dessa

Strenght 20
Dexterity 25
Vitality 20
Energy  15
   
Hit points (Life) 50
Stamina 84
Mana 15

Vid varje nivåökning får du alltid detta
+
2 poäng till Life
+1 poäng till Stamina
+1,5 poäng till Mana 

Effekterna av attributspoäng
1 poäng på Vitality ger 3 poäng till Life
1 poäng på Vitality ger 1 poäng till Stamina
1 poäng på Energy ger 1,5 poäng till Mana 

Diablo 2 icons
.

Forum:
- Diablo 2 Forum

Klasser:
- Amazon
- Barbarian
- Necromancer
- Paladin
- Sorceress
- Assassin
- Druid


Diablo 2 - Amazon
Copyright © 2008 Diablo2.se.
Allt innehåll tillhör Diablo2.se och Blizzard Entertainment™.
Citering är tillåten om källan anges.

Diablo