Diablo 2Barbarian

Barbaren är medlem i någon av de stammar som finns i utkanten av civilisationen och han vägrar blankt att böja sig för personer som han anser är veka och blödiga. De ständiga striderna mellan klaner och en ständig kamp för överlevnad i vildmarken har gjort barbarerna kraftigt byggda och mycket starka. De kanske inte är lika sofistikerade som folket i städerna, men de har en väl utvecklad förmåga att uppfatta små detaljer i omgivningen. På grund av att de nästan är lite av shamaner med sin tro på djuriska krafter så brukar barbarer ibland förknippas med historier om varulvar. Egentligen kan barbaren åkalla djurandar som kan ge honom övernaturliga förmågor, men de flesta förstorar bara de krafter han redan har.

Diablo 2 icons
.

Forum:
- Diablo 2 Forum

Klasser:
- Amazon
- Barbarian
- Necromancer
- Paladin
- Sorceress
- Assassin
- Druid


Diablo 2 - barbarian
Copyright © 2008 Diablo2.se.
Allt innehåll tillhör Diablo2.se och Blizzard Entertainment™.
Citering är tillåten om källan anges.

Diablo