Diablo 2Diablo 2 experience

Hur många poäng behöver du för att gå upp en nivå? Här har du en lista på hur mycket experience som behövs. Det är lika mycket experience för alla karaktärer. Den utläses så att om du är på första karaktärsnivån så behöver du 500 poäng för att komma till nästa nivå, och om du är på nivå 2 så behöver du 1.500 poäng för att komma till nivå 3 osv.

Nivå Poäng Nivå Poäng Nivå Poäng
0 0 34 9.629.723 68 261.129.853
1 500 35 10.906.488 69 285.041.630
2 1.500 36 12.298.162 70 311.105.466
3 3.750 37 13.815.086 71 339.515.048
4 7.875 38 15.468.534 72 370.481.492
5 14.175 39 17.270.791 73 404.234.916
6 22.680 40 19.235.252 74 441.026.148
7 32.886 41 21.376.515 75 481.128.591
8 44.396 42 23.710.491 76 524.840.254
9 57.715 43 26.254.525 77 572.485.967
10 72.144 44 29.027.522 78 624.419.793
11 90.180 45 32.050.088 79 681.027.665
12 112.725 46 35.344.686 80 742.730.244
13 140.906 47 38.935.798 81 809.986.056
14 176.132 48 42.850.109 82 883.294.891
15 220.165 49 47.116.709 83 963.201.521
16 275.207 50 51.767.302 84 1.050.299.747
17 344.008 51 56.836.449 85 1.145.236.814
18 430.010 52 62.361.819 86 1.248.718.217
19 537.513 53 68.384.473 87 1.361.512.946
20 671.891 54 74.949.165 88 1.484.459.201
21 839.864 55 82.104.680 89 1.618.470.619
22 1.049.830 56 89.904.191 90 1.764.543.065
23 1.312.287 57 98.405.658 91 1.923.762.030
24 1.640.359 58 107.672.256 92 2.097.310.703
25 2.050.449 59 117.772.849 93 2.286.478.756
26 2.563.061 60 128.782.495 94 2.492.671.933
27 3.203.826 61 140.783.010 95 2.717.422.497
28 3.902.260 62 153.863.570 96 2.962.400.612
29 4.663.553 63 168.121.381 97 3.229.426.756
30 5.493.363 64 183.662.396 98 3.520.485.254
31 6.397.855 65 200.602.101 99 3.837.739.017
32 7.383.752 66 219.066.380
33 8.458.379 67 239.192.444


Diablo 2 icons
.

Forum:
- Diablo 2 Forum

Klasser:
- Amazon
- Barbarian
- Necromancer
- Paladin
- Sorceress
- Assassin
- Druid
Copyright © 2008 Diablo2.se.
Allt innehåll tillhör Diablo2.se och Blizzard Entertainment™.
Citering är tillåten om källan anges.

Diablo