Diablo 2Necromancer

Från de dimhöljda träsken i söder kommer en figur omhöljd av mysterier. Nekromancern är som namnet antyder en magiker som återuppväcker de döda och frammanar nattvarelser som han kan kontrollera. även om nekromancern ofta strävar efter och kämpar på det godas sida så är det många som tycker att den kampen inte kan föras med vilka medel som helst. Efter många och långa timmar i mörka mausoleer studerandes böcker har gjort huden blek och kroppen smal och nästan skelettliknande. De flesta försöker hålla sig undan från nekromancern eftersom han uppträder lite underligt och ser konstig ut, men det råder inget tvivel om hans makt, för det är makt som mardrömmar är gjorda av.

Necromancern startar endast med två healingflaskor och en stav som ger +1 till Raise Skeletton. 

Startattributerna är dessa

Strenght 15
Dexterity 25
Vitality 15
Energy  25
   
Hit points (Life) 45
Stamina 79
Mana 25

Vid varje nivåökning får du alltid detta
+
1,5 poäng till Life
+1 poäng till Stamina
+2 poäng till Mana 

Effekterna av attributspoäng
1 poäng på Vitality ger 2 poäng till Life
1 poäng på Vitality ger 1 poäng till Stamina
1 poäng på Energy ger 2 poäng till Mana 


Diablo 2 icons
.

Forum:
- Diablo 2 Forum

Klasser:
- Amazon
- Barbarian
- Necromancer
- Paladin
- Sorceress
- Assassin
- Druid


Diablo 2 - Necromancer
Copyright © 2008 Diablo2.se.
Allt innehåll tillhör Diablo2.se och Blizzard Entertainment™.
Citering är tillåten om källan anges.

Diablo