Diablo 2Paladin

Westmarh riddare som följde kung Leoric och godhjärtat följer Zakarums läror, Ljusets religion. Han är en stridsberedd krigare som kämpar för vad han tror är rätt och har tron på rättvisan som sin sköld. Hans orubblighet gör det möjligt för honom att nedkalla välsignelser över sig själv och sina vänner och hörd rättvisa mot sina fiender. Det finns personer som kallar riddarna för nitiska fanatiker, men andra kan se ljusets styrka och godhet i honom.

Diablo 2 icons
.

Forum:
- Diablo 2 Forum

Klasser:
- Amazon
- Barbarian
- Necromancer
- Paladin
- Sorceress
- Assassin
- Druid


Diablo 2 - Paladin
Copyright © 2008 Diablo2.se.
Allt innehåll tillhör Diablo2.se och Blizzard Entertainment™.
Citering är tillåten om källan anges.

Diablo