Diablo 2Diablo 2 snabbtangenter

Naturligtvis så finns det massor av snabbtangenter i Diablo II.

A eller C Karaktärens attributmeny
B eller I Inventarieboxen
P Party menyn
Z Visa party medlemmarnas porträtt, till/från
Q Uppdragen
T Färdighetsträd
S Konfigurera aktiva färdigheter till musknapparna
R Springa automatiskt, till/från
N Rensa medelandeloggen
M Medelandeloggen
H Hjälpbild
Enter Skriva chatt medelande, till/från
Tab Minikarta, till/från
Home Centrerar kartan (om Num Lock är av)
Ctrl Håll ner för att springa
Alt Visa alla föremål på marken
F1 till F8 Valbara snabbtangenter för färdigheter
~ Öppna alla nivåer i bältet
1,2,3,4 Använd dessa slott i bältet
   
Mushjul upp Skrolla uppåt bland dina färdigheter i F1 till F8  
Mushjul ner Skrolla neråt bland dina färdigheter i F1 till F8  
   
Print Screen Sparar en skärmbild i ditt Diablo II bibliotek med namnet "screenshotx.jpg" 
Esc Till menyn (avsluta eller options)

Du kan även använda röstkommunikation, säga ett antal färutbestämda saker där varje karaktär har en unik röst. Detta görs på Numeric Keypad (sätt Num Lock på)

0  "Help!"
1  "Follow me."
2  "For you."
3  "Thanks."
4  "Sorry!"
5  "Bye."
6  "Die."

 Diablo 2 icons
.

Forum:
- Diablo 2 Forum

Klasser:
- Amazon
- Barbarian
- Necromancer
- Paladin
- Sorceress
- Assassin
- Druid


Copyright © 2008 Diablo2.se.
Allt innehåll tillhör Diablo2.se och Blizzard Entertainment™.
Citering är tillåten om källan anges.

Diablo